Selecteer een pagina
Tevredenheid

De zorgboerderij hecht veel waarde aan tevreden clienten. Jaarlijks wordt er aan de hand van het online programma ‘vanzelfsprekend’ een tevredenheidsonderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn niet alleen om na te gaan hoe tevreden deelnemers zijn, maar beogen ook het stimuleren van meer betrokkenheid bij het begeleidingsproces om zo zelf meer invloed uit te kunnen oefenen op de manier waarop de zorg verleend wordt.

Cliënt medezeggenschapsraad

 

3 keer per jaar worden er “keukentafel gesprekken” gehouden met de cliënten. Tijdens deze gesprekken worden er verschillende onderwerpen besproken met een groep cliënten. De cliënten kunnen dan aan geven wat in hun ogen beter of anders kan. Ook staan wij altijd open voor nieuwe ideeën die de cliënten dan in kunnen brengen.

Zorgvisie:

Onze visie op begeleiding is dat iedere cliënt die bij ons komt een eigen benaderingswijze nodig heeft en verdiend.

Elke cliënt komt in een verschillend stadium van zijn dementieproces de zorgboerderij bezoeken en wat wij nog belangrijker vinden: elke cliënt heeft zijn eigen leven(servaring ) al op gedaan.

Door deze reden hebben wij er bewust voor gekozen om niet 1 vaste methodiek toe te passen maar hanteren wij bij iedere desbetreffende client een passende benaderingswijze aangepast op het dementie stadium waar hij of zij zich in bevind en zijn of  haar persoonlijkheid die gevormd is door zijn of haar leven.

De praktijk laat zien dat door deze werkmethode de cliënten het vanzelfsprekend vinden dat zij hun eigen regie behouden en zelf  keuzes maken in wat hij of zij wel en niet willen.

Een gevolg van deze werkmethode is dat er een wederzijds respect ontstaat, niet alleen tussen cliënten en begeleiding maar ook tussen de cliënten onderling. Ongeacht geloof, afkomst, normen en waarden helpen en ondersteunen wij elkaar.

Begeleiding bied structuur, veiligheid, geborgenheid en past professionaliteit en kennis toe in elke situatie die daar om vraagt.

zorgboerderij

Hendrik

Gelegen op het eiland Tholen in Poortvliet.

voor ouderen met geheugenproblemen,
dementie, parkinson en NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Contact

Rashna Gonesh

Stoofstraat 48

4693 RA POORTVLIET

tel. 06-53487124

 

kvknummer: 74047779